طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان شفت منصوب

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان از شفت ، طی حکمی از سوی دکتر محمد تقی آشوبی – رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر مهدی سلیمانی ضیابری به عنوان سرپرست بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان شفت منصوب شد.

دکتر سلیمانی ضیابری، مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت و نیز ریاست بیمارستان امام رضا (ع) را در کارنامه مدیریتی  خود دارد.
گفتنی است؛ پیش از این، دکتر صائب مدرسی عهده دار این مسئولیت بود