با حکم رییس پارک علم و فناوری گیلان، ایمان قربانی به‌عنوان سرپرست مدیریت موسسات این پارک منصوب شد

صفیر گیلان/به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری گیلان، در متن حکم دکتر عبدالله حاتم زاده رئیس پارک علم و فناوری گیلان آمده است: بنا به پیشنهاد معاون فناوری و نظر به تجربیات ارزشمند جنابعالی بدینوسیله به سرپرست مدیریت امور موسسات منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند؛ با جدیت، پیگیری و همفکری با سایر همکاران در نیل به اهداف پارک به منظور توسعه فناوری در استان گیلان موفق و پیروز باشید