اختصاصی صفیر گیلان ؛دامغانی تصریح کرد ؛استعمار جهانی به دنبال حکمرانی مجازی هستند تا با تخدیر افکار ، هدایت آنها ها را بدست گیرند و نقطه مرکزی این تلاش آنها در جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به قرارگرفتن در یک جنگ ترکیبی تمام عیار، را با بستر جنگ شناختی و ادراکی رسانه دانست افزود:رسانه ها تبدیل به ابزار استعمار جدید برای سلطه جهانی شده اند.

دامغانی تصریح کرد ؛استعمار جهانی به دنبال حکمرانی مجازی هستند تا با تخدیر افکار ، هدایت آنها ها را بدست گیرند و نقطه مرکزی این تلاش آنها در جمهوری اسلامی است.

  فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه اسلام برای بانوان نقش معماری بانوان را دیده به نقش تاثیرگذار بانوان رسانه ای اشاره کردو گفت:برگزاری جشنواره های این چنینی تحرک و پویایی رسانه ای در جریان انقلاب را دنبال می کند و باعث معرفی و شناخت ظرفیت های رسانه ای می شود.

دامغانی خاطر نشان کرد: بانوان عزیز در طول ۴۵ سال عمر انقلاب نقش اصلی را در حفظ و بقای جامعه اسلامی داشته اند و این جشنواره فرصتی برای شناخت ظرفیت بانوان رسانه ای می باشد.

وی به نقش محوری بانوان و مادران در جغرافیای ایران عزیزم جهان اسلام اشاره و اظهار کرد: این جشنواره از حوزه رسانه ای بودن و ویژه بانوان بودن مهم و محوری است .

فرمانده سپاه قدس گیلان شکست اصلی دشمن رادر عرصه رسانه بیان کردو ادامه داد: بسیج جهانی ایجادشده علیه صیهونیسم از کارکرد رسانه نقش مؤثر بانوان می باشد

  • نویسنده : زلیخا صفری راسته کناری