صفیر گیلان؛محمدی تصریح کرد: در سال جاری سهم استان در خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون ۲۴۰ میلیارد تومان است و به مثابه سال‌های گذشته پس از هماهنگی با مدیریت شعب بانک کشاورزی توزیع شهرستانی و سهم شهرستان در اختیار مدیران جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت

صفیر گیلان؛صالح محمدی در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: بخشی از این اعتبار به متقاضیان خرید موتور پمپ آب کشاورزی پرداخت شده است و این مهم استمرار پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به سهم ۱۴۶ میلیارد تومانی استان در بخش مکانیزاسیون در سال گذشته اضافه کرد: علت عدم تخصیص تمام سهم اختصاصی در نظر گرفته شده به بهره برداران استان گیلان مشکل ایجاد شده در سامانه سمات بانک کشاورزی بوده است و امیدواریم در سال جدید ضمن توجه به جاماندگان معرفی شده سال قبل پرداخت تسهیلات را ادامه دهیم.

محمدی تصریح کرد: در سال جاری سهم استان در خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون ۲۴۰ میلیارد تومان است و به مثابه سال‌های گذشته پس از هماهنگی با مدیریت شعب بانک کشاورزی توزیع شهرستانی و سهم شهرستان در اختیار مدیران جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت تا نسبت به معرفی متقاضیان واجد شرایط به سیستم بانکی اقدام شود.