به گزارش اختصاصی صفیر گیلان عصر امروز با حضور و حکم استاندار گیلان علی فتح اللهی جای اسماعیل پور سمت فرمانداری صومعه سرا را گرفت.

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان عصر امروز با حضور و حکم استاندار گیلان علی فتح اللهی جای اسماعیل پور سمت فرمانداری صومعه سرا را گرفت.

11 1 ص2 ص4 ص3 ص7 ص8 ص10 ص17 ص15 ص13