به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛محمد رضا ابراهیم زاده رئیس جهاد کشاورزی فومن با اشاره به اینکه بیش از ۲۱تن بذر اصلاح شده هاشمی وخزر بین کشاورزان توزیع شده است گفت:در بیش از ۸۷۵۰ هکتار از شالیزارها شخم زمستانه انجام شده است. با اشاره به اینکه تاکنون دربیش از ۶۳درصداز شالیزارهای فومن شخم اول انجام گرفته […]

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛محمد رضا ابراهیم زاده رئیس جهاد کشاورزی فومن با اشاره به اینکه بیش از ۲۱تن بذر اصلاح شده هاشمی وخزر بین کشاورزان توزیع شده است گفت:در بیش از ۸۷۵۰ هکتار از شالیزارها شخم زمستانه انجام شده است.

photo_2017-03-12_01-14-02
با اشاره به اینکه تاکنون دربیش از ۶۳درصداز شالیزارهای فومن شخم اول انجام گرفته است گفت:با اغاز سال زراعی جدید وبا توجه به نزولات جوی مناسب وبرگزاری کلاس های اموزشی وترویجی درمراکز جهاد کشاورزی واستقبال کشاورزان تاکنون در۸۷۵۰ هکتاراز شالیزارهای شهرستان شخم اول انجام گرفته است.
وی از کشاورزان عزیز درخواست کرد به جهت صرفه جویی در اب زراعی وازبین بردن زیستگاه افات خصوصا کرم ساقه خوارنسبت به شخم زمستانه جدیت بیشتری به خرج دهند..

ابراهیم زاده با اشاره به اینکه  دریکسال گذشته حدود۳۸۰۰ تن انواع کود شیمایی شامل اوره.فسفاته.پتاس.درشهرستان توزیع شده است تاکید کرد؛ازکشاورزان عزیز درخواست داریم با توجه به فرارسیدن سال نو واجرای محدودیت ترافیکی جهت حمل کود نسبت به تهیه کود در اتحادیه های تعاونی روستایی ومراکز توزیع بخش خصوصی اقدام نمایند.

ابراهیم زاده با اشاره به اینکه تا امروز  بیش از ۲۱تن بذر اصلاح شده هاشمی وخزر بین کشاورزان توزیع شده است  گفت:شهرستان فومن دارای ۱۳ هزار و ۸۷۰ هکتار اراضی کشاورزی است.