به گزارش صفیر گیلان ؛احمد پادیاب رئیس جهاد کشاورزی صومعه سرا  با اشاره به بارش نزولات آسمانی مطلوب در سال جاری، اظهار کرد: تاکنون حدود ۳۰۰ درصد از اراضی شالیزاری شهرستان صومعه سرا شخم زمستانه زده اند. وی با بیان اینکه در چندسال گذشته به دلیل کمبود آب زراعی یکی از اولویت های جهاد کشاورزی […]

به گزارش صفیر گیلان ؛احمد پادیاب رئیس جهاد کشاورزی صومعه سرا  با اشاره به بارش نزولات آسمانی مطلوب در سال جاری، اظهار کرد: تاکنون حدود ۳۰۰ درصد از اراضی شالیزاری شهرستان صومعه سرا شخم زمستانه زده اند.

وی با بیان اینکه در چندسال گذشته به دلیل کمبود آب زراعی یکی از اولویت های جهاد کشاورزی شخم زدن زمین های کشاورزی با استفاده از نزولات آسمانی در جهت صرفه جویی و استفاده بهینه از این نعمت خدادادی است، افزود: خوشبختانه با اقدامات انجام شده شهرستان صومعه سرا در این سال ها جزء شهرستان های پیشرو در انجام این کار بوده است.

رئیس جهاد کشاورزی صومعه سرا درباره مزایای انجام شخم زمستانه در زمین های کشاورزی توسط کشاورزان گفت: صرفه‌جویی در میزان مصرف آب و کاهش جمعیت برخی از آفت‌های برنج و غنی‌سازی خاک از مزایای شخم زمستانه مزارع برنج است.

وی خاطرنشان کرد: شخم‌زنی در این فصل سبب آمادگی خاک برای کشت می‌شود و کشاورزان برای بهره‌مندی از نزولات جوی و استفاده بهینه از آب‌های سطحی به شخم زدن زمین‌های شالیزاری خود اقدام کنند.

پادیاب در ادامه با اشاره به وجود ۲۸ هزار هکتار زمین شالیزاری در سطح شهرستان صومعه سرا، تصریح کرد: تا فرودین سال گذشته ۹۸ درصد زمین های شالیزاری شهرستان شخم زمستانه انجام شده بود که پیش بینی می شود امسال نیز به همین میزان صورت گیرد./مهر