صفیرگیلان/مهندس مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، از دریافت پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی توسط این شرکت خبر داد

صفیرگیلان/به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، وی با اشاره به تمدید پروانه در قالب الحاقیه شماره ۶، گفت: طبق قانون، پروانه ۱۵ ساله فعالیت شرکت مخابرات در ابتدای سال ۱۴۰۳، نیاز به تمدید داشت که پس از برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی بین سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات، پروانه یکپارچه شبکه و خدمات، توسط آقای دکتر زارع‌پور، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، به شرکت مخابرات ایران اعطا شد.