مهندس مهر پویا در این خصوص گفت : در شرکت کارا شاب ماموریت استقرار یک شرکت سازمان یافته و ماهردر حوزه خدمات ارزش افزوده ، یعنی هر آنچه که مخابرات از حضور در تلکام به دنبال آن است پیگیری می کند.

صفیر گیلان؛مهندس مهرپویا، مدیرعامل شرکت کاراشاب با حضور در اتاق خبر نمایشکاه تله کام با بیان اینکه مجموعه کارا شاب به عنوان زیر مجموعه شرکت مخابرات از ظرفیت گسترده ای در ارایه خدمات ارزش افزوده برخوردار است اعلام کرد: مجموعه کارا شاب که عنوان یک حلقه واسطه میان شرکت های دانش بنیان با مخابرات عمل می کند.

مهندس مهر پویا در این خصوص گفت : در شرکت کارا شاب ماموریت استقرار یک شرکت سازمان یافته و ماهردر حوزه خدمات ارزش افزوده ، یعنی هر آنچه که مخابرات از حضور در تلکام به دنبال آن است پیگیری می کند.

مهنذس مهر پویا گفت : کارآمد سازی سرویس های ارزش افزوده و متمرکر سازی زنجبره تامین منطبق با اهداف تحول دیجیتال در شذکت کارا شاب دنبال می شود.

مدیرعامل کارا شاب خاطر نشان کرد: با فعالیت های انجام شده در دو سال گذشته در تلاش هستیم تا سرویس های خلاقانه و جدید را برای نو آوری در کسب و کار شرکت مخابرات ایران و با کمک فناوری،فرایند و روالی که به درستی و استاندارد تهیه شده است ایجاد کنیم.