صفیر گیلان؛مدیرعامل آبفای گیلان گفت: طی سال گذشته ۲۶ هزار و ۲۱۴ کیلومتر از شبکه آبرسانی شهری و روستایی در سطح استان گیلان شست وشو و گندزدایی شد.

وی افزود: با عملیاتی شدن این پروژه جمعیتی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از نتایج آن بهره مند شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان همچنین از شست وشوی شبکه آبرسانی روستایی خبر داد و گفت: در مدت زمان مذکور، با هدف ارتقاء کیفیت آب شرب مصرفی مشترکین روستایی ۱۳ هزار و ۸۶۸ کیلومتر شبکه توزیع آب شرب در حوزه روستایی نیز مورد شست وشو و گندزدایی قرار گرفت.

غیاثی جمعیت بهره مند از انجام عملیات روستایی را شامل ۷۴۱ هزار و ۶۵۲ نفر دانست و تاکید کرد: به همین منظور و در راستای تامین کیفیت مناسب آب شرب مشترکین تحت پوشش، طی سال گذشته ۵۹ عدد شیر تخلیه بر شبکه توزیع نصب شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۸۹۰۷ عدد شیر تخلیه و ۲۵ هزار و ۴۸۵ کیلومتر شبکه توزیع آب شرب در سطح استان گیلان در مدار بهره برداری است.