صفیر گیلان؛شهردار فومن در جلسه ستاد بحران که دقایقی پیش در اتاق شهردار با حضور اعضای ستاد بحران شهرداری فومن تشکیل شد گفت:شهرداری فومن با تمام امکانات در خدمات دهی اماده است. غلام نیا با بیان اینکه به جهت پیشگیری ما اقداماتی را در بحران برف به دستور استاندار و فرماندار شهرستان اماده و با […]

صفیر گیلان؛شهردار فومن در جلسه ستاد بحران که دقایقی پیش در اتاق شهردار با حضور اعضای ستاد بحران شهرداری فومن تشکیل شد گفت:شهرداری فومن با تمام امکانات در خدمات دهی اماده است.
غلام نیا با بیان اینکه به جهت پیشگیری ما اقداماتی را در بحران برف به دستور استاندار و فرماندار شهرستان اماده و با تدبیر در پی احتمال بارش برف در سطح شهرستان حضور پیدا خواهیم کرد.

شهردار فومن از اماده سازی امکانات لجستیک توسط واحد شهری ،آ تش نشانی و و احد عمران خبر داد و گفت:از هم اکنون شهرداری فومن با تمام امکانات و با تمام نیروهای تحت امر برای ایجاد امنیت و ارامش مردم وارد میدان خواهد شد.

photo_2018-01-27_02-39-52 photo_2018-01-27_02-39-48 photo_2018-01-27_02-39-44 photo_2018-01-27_02-39-29 photo_2018-01-27_02-39-35