به گزارش صفیر گیلان؛رئیس شورای اسلامی شهررشت اعلام کرد:جلسه استیضاح شهردار رشت باحضوریازده نفرعضوو براساس مقررات برگزارشد رئیس شورای اسلامی شهررشت گفت:جلسه استیضاح شهرداررشت صبح امروز باحضور یازده نفرعضو از مجموع اعضای شورای شهر درصحن شورا بصورت غیرعلنی برگزارگردید. مسعودکاظمی بااشاره به اینکه برخی ازرسانه هادرخصوص لغوشدن جلسه استیضاح شهردارمطالبی نشرداده بودندتصریح کرد:جلسه امروز لغو […]

به گزارش صفیر گیلان؛رئیس شورای اسلامی شهررشت اعلام کرد:جلسه استیضاح شهردار رشت باحضوریازده نفرعضوو براساس مقررات برگزارشد
رئیس شورای اسلامی شهررشت گفت:جلسه استیضاح شهرداررشت صبح امروز باحضور یازده نفرعضو از مجموع اعضای شورای شهر درصحن شورا بصورت غیرعلنی برگزارگردید.
مسعودکاظمی بااشاره به اینکه برخی ازرسانه هادرخصوص لغوشدن جلسه استیضاح شهردارمطالبی نشرداده بودندتصریح کرد:جلسه امروز لغو نشد وزمانیکه اعضا به حد نصاب رسیدند جلسه استیضاح رسما آغاز وشهردار به ارائه توضیح در خصوص سوالات اعضای شورای شهررشت پرداخت.
رئیس شورای اسلامی شهررشت ادامه داد:پس از اتمام پاسخگویی شهردار رشت به سوالات اعضای شورا ،رای گیری آغاز شد واز مجموع یازده عضوحاضر در صحن شورا شهردار رشت با ده رای موافق ویک رای مخالف استیضاح وبرکنارشد.

لازم به ذکراست بابرکناری سید محمد علی ثابت قدم از سمت شهرداری رشت فرامرزجمشیدپور بعنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد.