قابل توجه مسیولین محترم شهرستان واستان شهرک چوبی امامزاده ابراهیم شفت در آتش خاکستر شد بداد مردم برسید.

به گزارش خبرنگار صفیر گیلان از شفت/اتش سوزی گسترده در شهرک چوبی امامزاده ابراهیم  کام مردم را خاکستری کرد.

متاسفانه هر چند سال یکبار باید شاهد سوختن شهر چوبی امامزاده ابراهیم شفت هستیم.

خانه کاشانه های این دره باصفا که اغلب با چوبهای جنگلی بنا شده اند اغلب بر اثر سهل انگاری یک نفر طعمه حریق میگردد و بسرعت انتشار می یابد و تمام امکانات رفاهی که در این سالها تهیه نموده اند میسوزد و خسارت اقتصادی جبرا ناپذیری به این منطقه بکر زیارتی و سیاحتی وارد می شود

 

  • نویسنده : زلیخا صفری راسته کناری