گزارش آماری جامعه تحت پوشش و تعهدات ریالی تامین اجتماعی شعبه یک رشت منتشر گردید .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صفیر گیلان؛تامین اجتماعی شعبه یک رشت تعداد ۶۴۹۵۰ نفر بیمه شده اصلی و ۲۳۳۹۵ نفر مستمری بگیررا تحت پوشش خود دارد که با احتساب افراد تبعی جمعیتی بالغ بر ۱۸۵۰۰۰ نفر را در بر میگیرد که این آمار به ترتیب بیانگر سهم ۱۵ تا ۱۷ درصدی از مجموع جامعه هدف در سطح استان می باشد

همچنین بیش از۱۱۵۰۰ کارگاه تولیدی صنعتی ، صنفی و خدماتی در این شعبه دارای پرونده بیمه ای میباشند که از این تعداد افزون بر ۴۲۰۰ واحد نسبت به ارسال لیست حق بیمه ماهانه اقدام مینمایند

در نه ماهه لغایت آذرسالجاری در بخش تعهدات کوتاه مدت ( غرامت دستمزد ، پاداش ازدواج ، کمک بارداری ، پروتز و اروتز ، کمک هزینه کفن و دفن و… ) مبلغ ۲۶ میلیارد تومان پرداخت گردیده که حدود ۲۰ میلیارد تومان آن مربوط به مقرری بیمه بیکاری تعداد ۱۰۹۵ نفر است .

تعهدات بلندمدت شامل انواع مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی ، بازماندگان نیز طی ۹ ماهه لغایت آذرسالجاری افزون بر ۶۱۱ میلیارد تومان بوده که بیانگر پرداخت متوسط ماهانه ۶۸ میلیارد تومان است .

کارفرمایان حوزه عمل این شعبه بابت حق بیمه کارکنان خود مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار هستند .

نکته حائز اهمیت اینکه رشد بیمه شدگان این شعبه طی یکسال اخیر یک درصد و رشد مستمری بگیران سه درصد بوده است .

شایان ذکر است طی دوره سپری شده از اجرای طرح ۳۰۷۰ که با هدف توسعه خدمات دیجیتالی با رونمایی از ۲۰ خدمت انجام پذیرفته است در فاصله زمانی ۲۰ آبان لغایت ۱۰ دیماه ، ۲۰ فقره کمک هزینه ازدواج ، ۹۶ مورد صدور مفاصاحساب ، ۲۲۳ مورد نامنویسی افراد تبعی ، ۴ فقره درخواست تکمیل سوابق ، ۳۵۰ فقره قرارداد بیمه مشاغل آزاد و اختیاری ، ۶۰ مورد اعتراض و ۴۲ فقره خرید دوران خدمت سربازی بعنوان سابقه بیمه ای بصورت غیرحضوری و از طریق سامانه مربوطه به نشانی es.tamin.ir  به بیمه شدگان و کارفرمایان در جامعه هدف این شعبه ارائه شده است