رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به جهت دهی تولیدات کشاورزی به سمت دانش بنیان گفت: عقد تفاهم نامه های مشترک با دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اولویت قرار گرفته است.

به گزارش صفیر گیلان به نقل از  روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی گیلان؛ دکتر صالح محمدی در حاشیه کنگره ملی مراکز جهاد کشاورزی در پایتخت با حضور دکتر ساداتی نژاد وزیر محترم جهادکشاورزی اظهار کرد: تحقق رونق تولید در بخش کشاورزی با مشارکت مراکز جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به فعالیت ۶۳ مرکز خدمات کشاورزی در گیلان، افزود: ارتباط و تعامل دو سویه و همه جانبه مراکز جهاد کشاورزی با جامعه هدف در راستای تحقق شعار محوری سال در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه تولیدات کشاورزی به سمت دانش بنیان جهت دهی شده است، گفت: عقد تفاهم نامه‌های مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در راستای علمی کردن صنعت کشاورزی در اولویت قرار گرفته است.

محمدی با بیان اینکه گیلان در برخورداری از مراکز و پژوهشکده‌ها جایگاه دوم کشور را دارد، اضافه کرد: تعامل گسترده تولیدگران کشاورزی با محققین و پژوهشگران گام مؤثری در راستای دانش بنیان کردن تولیدات کشاورزی است.

وی با اشاره به تولید بیش از ۳.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در گیلان، افزود: گیلان قابلیت‌های فراوانی در بخش تولیدات کشاورزی دارد و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.