حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه  استان گیلان دارای مواهب طبیعی بی شمار و زمین های زراعی و کشاورزی است تصریح کرد: یکی از مشکلات مردم استان مربوط به مالکیت اراضی زراعی و ملی است که موجب بروز اختلافات ملکی فراوانی شده است.

صفیر گیلان به نقل از روابط عمومی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان دیدار کرد.

حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه  استان گیلان دارای مواهب طبیعی بی شمار و زمین های زراعی و کشاورزی است تصریح کرد: یکی از مشکلات مردم استان مربوط به مالکیت اراضی زراعی و ملی است که موجب بروز اختلافات ملکی فراوانی شده است.

وی استفاده از ابزارهایی مانند «پنجره واحد» را در راستای محافظت از اراضی ملی و جنگل ها ضروری دانست و افزود: با بهره گیری از سامانه پنجره واحد درصد زیادی از دست اندازی و تعرض به بیت المال کاهش خواهد یافت.

رئیس شورای قضایی استان خاطر نشان کرد: صدور مجوز خانه های کارگری راهکار مناسبی در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تمامی فعالیت ها و اقدامات سازمان ها باید در مسیر خدمت به مردم و جامعه باشد گفت: تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز باید قبل از ساخت کامل بنا صورت گیرد تا خسارت وارده به حداقل برسد