دائمی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۴۸۸۶ برگ سند روستایی و شهری با همکاری ثبت اسناد و املاک صادر شده است.

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان؛مهندس دائمی گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اواخر دهه ۷۰، بر اساس تبصره ۷۱ برنامه دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی کشور ، به منظور تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت املاک فاقد سند مالکیت در روستاها ، با همکاری ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور سند مالکیت برای املاک روستایی اقدام نمود که این روند در ماده ۱۴۰ برنامه سوم توسعه و ماده ۱۳۳ برنامه چهارم توسعه ادامه داشته و در برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی کشور ، روند صدور سند مالکیت از ماده به صورت قانون موسوم به قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تبدیل گردید .

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان افزود: که بر اساس ماده ۱ قانون مذکور ، علاوه بر صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار ، برای اولین بار صدور سند مالکیت برای املاک شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، نیز به بنیاد مسکن محول گردید .

وی افزود:در برنامه ششم توسعه نیز همانند برنامه پنجم ، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ابقاء و به منظور صدور اسناد مالکیت در روستاهای بالای ۲۰ خانوار و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت ، با همکاری مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه دارد.

مهندس دائمی با اشاره به طرح صدور سند توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: تاکنون، برای ۸۰۰ روستای بالای بیست خانوار طرح صدور سند اجرا و تعداد ۱۵۵۷۸۳ برگ سند روستایی صادر گردیده و از سال ۱۳۹۰ به بعد نیز برای شهر کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت طرح صدور سند اجرا و تعداد ۲۷۷۲ برگ سند مالکیت شهری صادر گردید.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۴۸۸۶ برگ سند روستایی و شهری با همکاری ثبت اسناد و املاک صادر شده است.

 

 

  • نویسنده : تنظیم؛زلیخا صفری