صفیر گیلان؛به اطلاع مصرف کنندگان محترم گاز طبیعی در استان گیلان می رساند به علت ورود جبهه هوای سرد و بارشی به استان، دمای هوا تا انتهای هفته به شدت کاهش می یابد. در همین راستا از کلیه مشترکین عزیز بویژه مشترکین محترم خانگی تقاضا می شود تا با صرفه جویی، رعایت دمای آسایش (۱۸ […]