اگر چه مدیرعامل باشگاه صنعت‌نفت این اخبار تکذیب کرد اما نزدیکان این بازیکن از توافق قطعی او با تیم تبریزی خبر می‌دهند. اگر این خبر درست باشد نخستین بازیکنی که بسیاری او را صید پرسپولیس می‌دانستند حالا در تور رقیب گیر کرده است.

برنا