به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛، در یکصدو و هشتاد و ششمین جلسه صحن شورای شهر  رشت که به ریاست مظفر نیکومنش نودهی تشکیل شد.  در این جلسه طرح الزام شهرداری جهت صدور مجوز برای زمین های نسقی(فاقد سند) برابر شیوه نامه ای که کمیسیون توسعه و عمران شورا تدوین کرده بود، اعلام وصول  و […]

 

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛، در یکصدو و هشتاد و ششمین جلسه صحن شورای شهر  رشت که به ریاست مظفر نیکومنش نودهی تشکیل شد.

 در این جلسه طرح الزام شهرداری جهت صدور مجوز برای زمین های نسقی(فاقد سند) برابر شیوه نامه ای که کمیسیون توسعه و عمران شورا تدوین کرده بود، اعلام وصول  و تصویب شد.

photo_2017-04-24_04-00-03photo_2017-04-24_04-00-08photo_2017-04-24_04-00-15photo_2017-04-24_04-00-29photo_2017-04-24_04-00-38photo_2017-04-24_04-00-48photo_2017-04-24_04-00-55photo_2017-04-24_04-01-01photo_2017-04-24_04-01-09photo_2017-04-24_04-03-07photo_2017-04-24_04-04-32photo_2017-04-24_04-04-43photo_2017-04-24_04-09-38photo_2017-04-24_04-08-02photo_2017-04-24_04-10-07photo_2017-04-24_04-11-29photo_2017-04-24_04-11-35photo_2017-04-24_04-17-18