به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛با تدبیر دولت تدبیر و امید و دادن تسهیلات در قالب طرح رونق تولید واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شفت از گردنه مشکلات عبور کرده و رونق واحدها ی تعطیل در این شهرک قابل لمس است.گزارش تصویری/زلیخا صفری  

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛با تدبیر دولت تدبیر و امید و دادن تسهیلات در قالب طرح رونق تولید واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شفت از گردنه مشکلات عبور کرده و رونق واحدها ی تعطیل در این شهرک قابل لمس است.گزارش تصویری/زلیخا صفری

photo_2017-03-01_02-31-47 photo_2017-03-01_02-31-42 photo_2017-03-01_02-31-33 photo_2017-03-01_02-31-28 photo_2017-03-01_02-31-22 photo_2017-03-01_02-31-17 photo_2017-03-01_02-31-00 photo_2017-03-01_02-31-05 photo_2017-03-01_02-30-31 photo_2017-03-01_02-30-08 photo_2017-03-01_02-29-59 photo_2017-03-01_02-29-52 photo_2017-03-01_02-28-12 photo_2017-03-01_02-27-54 photo_2017-03-01_02-27-50 photo_2017-03-01_02-28-06 photo_2017-03-01_02-26-59 photo_2017-03-01_02-26-48 photo_2017-03-01_02-27-16 photo_2017-03-01_02-26-28 photo_2017-03-01_02-26-10 photo_2017-03-01_02-25-50 photo_2017-03-01_02-25-35 photo_2017-03-01_02-25-25 photo_2017-03-01_02-25-14 photo_2017-03-01_02-25-02 photo_2017-03-01_02-23-56