سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گیلان گفت: طرح نجات فرزندان سقط “نفس” حمایت و درمان زوج‌های نابارور با گسترش پوشش چتر بیمه و نجات فرزندان سقط؛ محوری‌ترین برنامه بهداشت و درمان در حوزه افزایش جمعیت و زادآوری است.

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان؛ دکتر محمدتقی آشوبی روز یکشنبه در جلسه ستاد جمعیت و جوانان گیلان؛ شهرستان املش را یکی از مناطق موفق در اجرای طرح نفس عنوان کرد و افزود: درمان زوج‌های نابارور محوری‌ترین دستور نظام سلامت در جوانی جمعیت است.

وی اظهار کرد: حمایت و درمان زوج‌های نابارور با گسترش پوشش چتر بیمه و نجات فرزندان سقط؛ محوری‌ترین برنامه بهداشت و درمان در حوزه افزایش جمعیت و زادآوری است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گیلان با اشاره به نقش مهم زن و مادر در کانون خانواده خاطر نشان کرد: برقراری حقوق با بیمه برای مادران به‌ تناسب هر فرزند پنج سال و تداوم و بازنشستگی این طرح پس از فرزند چهارم یک راهکار مهم و موفق در زمینه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برای طرح در قرارگاه ملی جوانی جمعیت است.

وی با بیان اینکه منابع اجرای طرح حمایت از مادران زادآور با متمرکز کردن منابعی که اکنون به صورت پراکنده در حال هزینه بوده امکان پذیر است، افزود: کمک به اقتصاد و معیشت در خانواده‌ها یکی از مهمترین دغدغه‌های مشترک در بین خانواده‌های جوان است و خود می‌تواند در ترویج فرزندآوری موفق باشد

وی همچنین از طرح اقدام جهادی ترویج فرزندآوری در سطح روستاهای گیلان خبر داد و گفت: در این طرح همه ماماها و بهورزان شاغل در نظام شبکه مکلف به ترویج فرزندآوری و افزودن حداقل ۲ کدملی به جمعیت ثابت منطقه تحت فعالیت خود هستند.