به گزارش صفیر گیلان؛به مناسبت هفته ی سلامت، منابع تامین آب شرب مدارس ابتدایی بخش لوندویل شهرستان آستارا پایش شد. بنا بر این گزارش در بازدید مشترک کارشناسان کنترل کیفیت امور آبفار و مرکز بهداشت آستارا، از ۴ مدرسه ی ابتدایی این شهرستان بازدید و سلامت آب شرب این مدارس مورد آزمایش قرار گرفت. […]

 

به گزارش صفیر گیلان؛به مناسبت هفته ی سلامت، منابع تامین آب شرب مدارس ابتدایی بخش لوندویل شهرستان آستارا پایش شد.
بنا بر این گزارش در بازدید مشترک کارشناسان کنترل کیفیت امور آبفار و مرکز بهداشت آستارا، از ۴ مدرسه ی ابتدایی این شهرستان بازدید و سلامت آب شرب این مدارس مورد آزمایش قرار گرفت.
در زمان کنونی ۸ هزار و ۵۰۰ مشترک در ۳۵ روستای شهرستان مرزی آستارا از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردارند.

photo_2017-04-27_06-15-53photo_2017-04-27_06-15-43