صفیر گیلان ،مدیر عامل شرکت گاز گیلان خبر داد:عملیات گازرسانی به خوشه امام زاده ابراهیم شهرستان شفت، ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اعلام این خبر بیان کرد: از مجموع ۱۰ روستای این خوشه، به ۸ روستا گازرسانی شده است و طی برنامه زمان بندی، ۲ روستای طالقان و بابارکاب در هفته دولت ۱۴۰۲ بهره مند از گاز طبیعی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اشاره به اینکه کارکنان و پیمانکاران شرکت گاز گیلان به صورت مستمر در حال پیشبرد این طرح بزرگ هستند، اظهار داشت: پیشرفت این پروژه با مساعدت و همراهی مسئولین استانی و شهرستانی میسر شده است.

جمال نیکویی همچنین از اجرای بیش از ۷۲ کیلومتر شبکه توزیع و ۱۲ کیلومتر خط تغذیه برای گازرسانی به خوشه کوهستانی و صعب العبور امامزاده ابراهیم خبر داد و گفت: برای تحقق این مهم تاکنون بالغ بر ۱۸۲ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی در خاتمه اظهار داشت: با گازرسانی به روستاهای باقیمانده این منطقه، ۱۵۰ خانوار برخوردار از نعمت گاز طبیعی می شوند و میزان بهره مندی گاز روستایی در شهرستان شفت به ۹۹ درصد خواهد رسید