صفیر گیلان/زلیخا صفری؛عزاداری عاشورای حسینی همزمان با سراسر کشور در شهرستان شفت برگزار شد. مردم ولایتمدار و حسینی شهر شفت نیز بسان دیگر نقاط کشور مراسم  عاشورای حسینی و یاد این امام شهید و ۷۲ تن از یاران با وفایش را  در میادین و خیابانهای اصلی و مساجد شهر گرامی داشتند.    

 صفیر گیلان/زلیخا صفری؛عزاداری عاشورای حسینی همزمان با سراسر کشور در شهرستان شفت برگزار شد. مردم ولایتمدار و حسینی شهر شفت نیز بسان دیگر نقاط کشور مراسم  عاشورای حسینی و یاد این امام شهید و ۷۲ تن از یاران با وفایش را  در میادین و خیابانهای اصلی و مساجد شهر گرامی داشتند.

photo_2017-10-03_01-14-12 photo_2017-10-02_04-49-31 photo_2017-10-03_01-14-00 photo_2017-10-03_01-14-06

photo_2017-10-03_01-13-54 photo_2017-10-03_01-13-44

photo_2017-10-03_01-13-14 photo_2017-10-03_01-13-34

photo_2017-10-03_01-13-10 photo_2017-10-03_01-13-03

photo_2017-10-03_01-12-46 photo_2017-10-03_01-12-42

photo_2017-10-03_01-12-38 photo_2017-10-03_01-12-30photo_2017-10-03_01-13-48 photo_2017-10-03_01-12-58