در پایان این جلسه و بعد از شنیدن دلایل و اظهارات شهردار رشت، اعضای شورای شهر استعفای شهردار را به رأی گذاشتند که در نهایت با موافقت هفت نفر از اعضا با استعفای وی موافقت شد. همچنین با ۷ رای موافق علی بهارمست به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد.

لازم به ذکر است؛ به غیر از بهارمست، «علی مقصودی» و «ناصر عطایی» نیز برای کسب این عنوان معرفی شده بودند.

گفتنی است، چهارشنبه هفته گذشته سید محمد احمدی در جلسه غیرعلنی شورای شهر، استعفای خود را از سمت شهرداری این شهر اعلام کرد.