به گزارش صفیر گیلان، معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نیروی انسانی این اداره کل ، امروز گفت: در سال تحصیلی ۹۳_ ۹۲ ، ۳۰ هزار و ۵۶۱ نفر وظیفه تعلیم و تربیت دانش آموزان گیلانی را برعهده داشتند که این تعداد ۴۹ هزار و ۴۰۸ ساعت نیروی انسانی مازاد را شامل می شد که […]

به گزارش صفیر گیلان، معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نیروی انسانی این اداره کل ، امروز گفت: در سال تحصیلی ۹۳_ ۹۲ ، ۳۰ هزار و ۵۶۱ نفر وظیفه تعلیم و تربیت دانش آموزان گیلانی را برعهده داشتند که این تعداد ۴۹ هزار و ۴۰۸ ساعت نیروی انسانی مازاد را شامل می شد که اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان ماهانه به طور میانگین مجبور به پرداخت ۲۶ هزار و ۱۲۰ ساعت حق التدریس یا اضافه کار  بود.

محمد امجدی با اشاره به اینکه طیّ ۴ سال گذشته با برنامه ریزی منسجم و طراحی ساختارهای جدید در بخش نیروی انسانی تلاش شده است تا علاوه بر افزایش کیفیت آموزش در مدارس از هزینه های اضافی کاسته شود، تصریح کرد: آموزش و پرورش گیلان توانسته از سال تحصیلی ۹۳_ ۹۲ تاکنون با وجود  بازنشستگی ۳ هزار نفری نیروی انسانی ، حضور نیروی مازاد خود را از ۴۹ هزار و ۴۰۸ ساعت به ۵ هزار و ۷۶ ساعت برساند و با توجه به عدم جذب نیروی انسانی جدید در این سالها ، با اجرای برنامه ساماندهی، سقف پرداختی حق التدریس استان با کاهش ۵۰ درصدی  به ۱۳ هزار و ۳۵۰ ساعت رسیده است.

وی توجه به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در مدارس را از دیگر دغدغه های مدیران و برنامه ریزان اداره کل آموزش و پرورش گیلان دانست و افزود: ارتقای مدارس هوشمند در استان از ۱۴۱۷ واحد آموزشی در سال تحصیلی ۹۲_ ۹۱  به ۲ هزار و ۳۳۵ واحد در سال تحصیلی ۹۶_ ۹۵  گواه این مدعاست.

معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان همچنین در مقایسه ای دیگر افزایش تعداد کلاس های هوشمند را از ۱۴۴۶ کلاس به ۳۰۵۵ ، مدارس متصل به اینترنت را از ۱۸۳۱ واحد به ۲۰۳۰ و تعداد مدارس متصل به وب سایت را از ۵۴۱ واحد به ۳ هزار و ۳۲۰ واحد، از اقدامات این اداره کل در زمینه اجرای طرح هوشمند سازی مدارس اعلام کرد.

هوشمند سازی مدارس در ایران از سال تحصیلی ۸۴_ ۸۳ آغاز شده و گیلان از استان های پیشگام در اجرای این طرح است.

گیلان ۵ هزار و ۱۸۱ مدرسه و ۳۷۵ هزار دانش آموز دارد