به گزارش صفیر گیلان؛بهراد ذاکری که خود نخستین عضو پیشنهاد دهنده خانم مقیمی برای تصدی شهرداری رشت بود، با بیان این که عده ای با ادعای اصلاح طلبی سعی در گرفتن انصراف از فاطمه مقیمی داشتند، افزود: طی مذاکرات انجام شده ایشان در جلسه بعدی شورا برنامه پیشنهادی خود را ارائه خواهد کرد. بهراد ذاکری […]

به گزارش صفیر گیلان؛بهراد ذاکری که خود نخستین عضو پیشنهاد دهنده خانم مقیمی برای تصدی شهرداری رشت بود، با بیان این که عده ای با ادعای اصلاح طلبی سعی در گرفتن انصراف از فاطمه مقیمی داشتند، افزود: طی مذاکرات انجام شده ایشان در جلسه بعدی شورا برنامه پیشنهادی خود را ارائه خواهد کرد.

بهراد-ذاکری
بهراد ذاکری با رد خروج دسته جمعی بعضی اعضا از جلسه گفت: وقت قانونی جلسه پایان یافته بود و شخصا نیز معتقدم برای بررسی منطقی و اصولی برنامه کاندیداها نیاز به زمان و دقت نظر است.
وی افزود: من از حق قانونی خود استفاده کردم تا سرکار خانم مقیمی فرصت لازم برای ارائه برنامه را داشته باشند.
‎عضو شورای اسلامی شهر رشت اضافه کرد: عده ای از افراد فرصت طلب در جهت تلاش برای ایجاد اختلاف در اتحاد حاصل شده و استقبال لیست امید از سرکار خانم مقیمی با دادن اطلاعات غلط به ایشان سعی در جلوگیری از حضور ایشان در رشت داشتند.
‎ذاکری تاکید کرد: من انصراف خانم مقیمی را قویا رد میکنم. ایشان باید در اولین جلسه شورا فرصت ارائه برنامه داشته باشند.

‎وی در پایان افزود: هر چند هر شش بزرگواری که برنامه خود را ارائه دادند از دوستان خوب و توانای من هستند اما اجازه دهید به طور علنی عرض کنم که گزینه اول و آخر من در حضور خانم مقیمی ایشان خواهند بود

منبع: خبرآزاد