طی جلسه ای با حضور حمیدرضا پیرپیران معاون هماهنگی توزیع توانیر و تعدادی از شرکت های توزیع کشور، روند تداوم برنامه های مدیریت بار تا پایان فصل گرم مورد بررسی قرار گرفت.

صفیر گیلان؛در این نشست حمیدرضا پیرپیران با اشاره به ضرورت تداوم همکاری ها به ویژه در بخش اداری، خاطرنشان کرد: به دلیل تداوم گرمای هوا در اکثر نقاط کشور و به ویژه مناطق جنوبی و مرکزی، ادامه همکاری ها در سراسر کشور ضروری است.

پیرپیران همچنین با بیان اینکه  نباید با تصور اتمام فصل پیک، از پایش شبکه غافل شد،. تصریح کرد: نیروگاه ها، شبکه های انتقال و فوق توزیع و شبکه های  توزیع به طور مداوم از ابتدای فصل گرم تحت فشار مصرف شدیدی بوده و به همین دلیل باید همچنان دقت در مصارف و بهره برداری تاسیسات باید مد نظر قرار گیرد.
وی با تاکید بر در مدار بودن دیزل ژنراتورها در سراسر کشور گفت: از فردا در صورت نیاز، کشاورزان به صورت محدود همکاری خواهند داشت .
معاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین به فرصت مشترکان خانگی در استفاده از مشوق ها نیز اشاره کرد و گفت: براساس قانون، مشترکان بخش خانگی تنها تا پایان شهریور ماه فرصت بهره گیری از مشوق ها را دارند و حتی می توانند. در این فرصت ۱۵ روزه، با کاهش مصارف خود و رساندن آن به زیر الگو، به میزان خوبی از صنعت برق طلبکار شوند .
همچنین در این جلسه محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل توزیع برق گیلان اظهار داشت: برای گذر از پیک جاری هوشمندسازی مشترکان و قابلیت کنترل پذیری، انعقاد تفاهم‌نامه با مشترکان صنعتی و کشاورزی، بکارگیری حداکثری مشترکان خود تامین، دیزل ژنراتور‌ها و همچنین فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف و صرفه‌جویی برای تمام مشترکان با حداکثر توان و جدیت در سطح استان درحال اجرا است.

گفتنی است این نشست ها از ابتدای سال بصورت جاری و هفتگی با حضور مدیران ارشد صنعت برق و شرکت های صنعت برق کشور بمنظور برنامه ریزی و اقدام برای گذر موفق از پیک فصل گرم در حال برگزاری است.