صفیر گیلان؛با مصرف درست و بهینه، پایداری و استمرار جریان گاز در استان را تضمین نماییم.

#دمای_رفاه_۱۸_تا_۲۱_درجه
#لطفاً_نشر_دهید

روابط عمومی شرکت گاز استان گیلان