به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان از فومن؛شنیده ها حاکی است که در پی نزاع بین دو نفر در بخش سردار جنگل شهرستان  فومن یک نفر بر اثر مصدومیت شدید در بیمارستان در گذشت. خبر تکمیل می شود…

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان از فومن؛شنیده ها حاکی است که در پی نزاع بین دو نفر در بخش سردار جنگل شهرستان  فومن یک نفر بر اثر مصدومیت شدید در بیمارستان در گذشت.

خبر تکمیل می شود…