دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان در راستای افزایش تعامل و همکاریهای دوجانبه با شرکای اجتماعی و بخش خصوصی با روسای مراکز طرف قرارداد از جمله مدیران عامل بیمارستانهای پارس، گلسار، قائم و رئیس داروخانه کیایی رشت دیدار و از ایشان قدردانی نمود.

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان؛دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان در راستای افزایش تعامل و همکاریهای دوجانبه با شرکای اجتماعی و بخش خصوصی با روسای مراکز طرف قرارداد از جمله مدیران عامل بیمارستانهای پارس، گلسار، قائم و رئیس داروخانه کیایی رشت دیدار و از ایشان قدردانی نمود.

در این دیدارها روسا و نمایندگان طرفین قرارداد ضمن تشکرو ابراز خورسندی از نگاه مدیریت درمان استان درراستای افزایش همکاریهای دوسویه و رفع چالشهای موجود عنوان کردند؛ در حال حاظر با توجه به افزایش شدید هزینه ها برای تامین دارو و تجهیزات، بزرگترین دغدغه مراکز خصوصی مسئله تامین نقدینگی است که الحمدلله با توجه خاص مدیر درمان استان به این مسئله وهمچنین حضورو تلاشهای کارشناسان خبره مدیریت درمان تامین اجتماعی استان، رسیدگی به پرونده ها و پرداختیها در نزدیکترین زمان ممکن انجام می شود که مطمئنا تداوم این روند سبب افزایش ارائه خدمت با کیفیت به بیمه شدگان تامین اجتماعی می گردد.