به گزارش صفیر گیلان؛نظر به فرارسیدن فصل بهار و زادآوری پرنده قرقاول ، سرشماری بهاره قرقاول در زیستگاههای شهرستان شروع و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش با بهره گیری از کارشناسان و محیط بانان اداره و همیاران محیط زیست با حضور میدانی در زیستگاههای پرنده و از طریق مشاهده مستقیم و ثبت آوای پرنده نر […]

به گزارش صفیر گیلان؛نظر به فرارسیدن فصل بهار و زادآوری پرنده قرقاول ، سرشماری بهاره قرقاول در زیستگاههای شهرستان شروع و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش با بهره گیری از کارشناسان و محیط بانان اداره و همیاران محیط زیست با حضور میدانی در زیستگاههای پرنده و از طریق مشاهده مستقیم و ثبت آوای پرنده نر در سپیده دم و اوایل صبح  به سرشماری پرنده قرقاول و برآوردتقریبی جمعیت این پرنده می پردازند .
قرقاول ازراسته ماکیان سانان و تیره ماکیانیان می باشد وبه واسطه دم بلند و راه رفتن با شکوهش از سایر ماکیان ها متمایزاست ،پروازش پرتوان و آغاز آن پر سرو صداست در ارتفاع کم پرواز می کند و مدت پروازش معمولا کوتاه است ،تنوع رنگهای زیبای طبیعت وتجمع نقش ونگار آن برروی بدن پرنده نر،هربیننده ای را مسحورزیبایی خود می نماید .
این پرنده در حاشیه جنگلهای پهن برگ خزان کننده ، باغات چای و مرکبات و بوته زارها و…. زندگی می کند .
انجام سرشماری و برآورد جمعیت گونه های شاخص جانوری در راستای اجرای شاخص های ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست و سند برنامه راهبردی محیط زیست در شهرستان انجام می گیرد و پایش زیست محیطی مستمر ، ارزیابی زیستگاهها و برآورد تقریبی جمعیت حیات وحش نقش موثری در برنامه ریزی اصولی مدیریت  زیستگاهها و ارتقای سطح حفاظت مناطق و پایداری زیست بومها ایفا می نماید .