مسئول بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان از اهدای اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی شده ماسالی خبر داد و گفت: این بیست و هفتمین اهدای عضو گیلان در سال جاری است.

به گزارش صفیر گیلان از رشت،سیامک ریماز گفت: ۳ عضو بدن «ساسان یعقوبی» اهل روستای مرکیه ماسال که بر اثر تصادف مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند اهدا شد.

ریماز افزود: قلب و ۲ کلیه این بیمار مرگ مغزی با رضایت خانواده اش به ۳ بیمار نیازمند در بیمارستان امام خمینی تهران پیوند زده شد.

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن ۲۷ شهروند گیلانی مرگ مغزی اهدا شده است.