مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: جهاد دانشگاهی از ظرفیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و افکارسنجی خود جهت اشاعه فرهنگ بیمه ای استفاده کند.

صفیر گیلان/کیوان مرتضوی  یکی از برنامه های بزرگ سازمان تامین اجتماعی را اجرای طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان دانست و اظهار کرد: این طرح در راستای کمک به کارگاه های تولیدی و کارفرمایانی که به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند، اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه کارفرمایان از اول خردادماه لغایت پایان مردادماه امسال فرصت دارند از شرایط بخشودگی جرایم استفاده کنند، ادامه داد: این طرح جهت مساعدت به کارفرمایان واحدهای مدیون بوده و لذا کارفرمایان می توانند از فرصت باقی مانده تا پایان ماه برای بخشودگی و تقسیط مجدد جرایم استفاده کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان بیش از ۷۰ درصد بدهی کارفرمایان را شامل جریمه دیرکرد دانست و گفت: عمدتا اصل بدهی پیمانکاران کم است، اما مشمول جریمه عدم پرداخت سالانه شده اند و لذا اکنون امکان پرداخت بدهی در اقساط ۱۲ ماهه با بخشودگی ۱۰۰ درصدی و در اقساط ۳۶ ماهه با بخشودگی ۵۰ درصدی فراهم شده است.

مرتضوی در ادامه به وجود ۱۸۰ هزار پرونده مستمری بگیر اصلی در گیلان اشاره و بیان کرد: از این تعداد، ۱۳۰ هزار نفر مستمری بگیر و ۱۱۴ هزار نفر بازنشسته هستند.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۸۴۰۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه به بازنشستگان استان پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم سال گذشته ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرد و لذا به دنبال توسعه خدمات به بازنشستگان و همه ذی نفعان تامین اجتماعی هستیم.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان نسبت بیمه شده به مستمری بگیر را در کشور و گیلان به ترتیب ۴.۲ و ۲.۸۹ دانست و یادآور شد: گیلان با سالمندی جمعیت مواجه است و همین مسئله هزینه های درمان در حوزه تامین اجتماعی را افزایش می دهد.

مرتضوی در ادامه به ظرفیت های پژوهشی جهاد دانشگاهی اشاره کرد و گفت: افراد و طیف هایی هستند که تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار ندارند و باید شناسایی شوند لذا این ظرفیت پژوهشی در جهاد دانشگاهی وجود دارد تا علاوه بر شناسایی این قشر، مکانیزم های بیمه توافقی را طراحی کند.

وی با بیان اینکه طبق آمارها حدود ۵۰۰ هزار نفر در استان گیلان فاقد پوشش بیمه ای هستند، متذکر شد: برخی بیمه را فقط در درمان و بازنشستگی می بینند، اما ظرفیت های بیمه بسیار بوده و لذا جهاد دانشگاهی باید از ظرفیت های آموزشی، پژوهشی خود جهت اشاعه فرهنگ بیمه ای استفاده کند.