صفیر گیلان؛فرماندار شهرستان فومن، اطمینان از سلامت انتخابات را مهم ترین مسئولیت اعضای هیات بازرسی ستاد انتخابات عنوان کرد.

صفیر گیلان؛فرمانداری شهرستان فومن امروز سه شنبه ۱ اسفند، در جمع اعضای هیات بازرسی ستاد انتخابات شهرستان به حساسیت و اهمیت انتخابات سالم پرداخت.

مرجانی با اشاره به اهمیت مسئولیت اعضای هیات بازرسی، اظهار کرد: تمام تلاش ما برای برگزاری این انتخابات معطوف به جلب اعتماد مردم درخصوص سلامت این رخداد بزرگ سیاسی است.

فرماندار شهرستان فومن با مورد توجه قرار دادن اهمیت سلامت انتخابات و سپس مواردی نظیر امنیت و رقابت، خواستار توجه اعضای هیات بازرسی به ضرورت رعایت قانون و اجرای بایسته هایی شد که انتخاباتی قابل اعتماد را تضمین می کنند.

در پایان این مراسم، احکام اعضای هیات بازرسی ستاد انتخابات شهرستان فومن توسط فرماندار تحویل شد.