رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه خدمت در محیط کاری آرامستان و به عنوان غسال جزو مشاغل سخت محسوب می شود گفت: لازم است مجموعه مدیریت شهری رشت نسبت به غساله های شاغل در سازمان آرامستان شهرداری نگاه حمایتی ویژه داشته باشد.

صفیر گیلان/ ،محمد حسین واثق کارگرنیا در دیدار با غساله های شاغل در سازمان آرامستان شهرداری رشت با اشاره به اینکه این شغل جزو مشاغل سخت است اظهار کرد: یقینا این شغل به لحاظ معنوی اجر فراوانی دارد.

وی با بیان اینکه غساله ها در دوران شیوع کرونا به عنوان مدافعین سلامت ، جان خود را در معرض خطر قرار دادند افزود: حوزه مدیریت شهری رشت قدردان تلاش های صادقانه این عزیزان است و در حد توان برای رفع مشکلات آنان تلاش می شود.

رئیس شورای شهر رشت با تاکید بر انجام حمایت های مادی و معنوی از غساله های شاغل در آرامستان شهرداری رشت گفت: طی بررسی های عمل آمده متوجه شدم که میزان اضافه کار دریافتی این افراد نسبت به زحماتی که متحمل می شوند ناچیز است و در این راستا از شهردار رشت که وی نیز همواره نگاه حمایتی به پرسنل زیر مجموعه دارد تقاضای افزایش حداکثری اضافه کار پرداختی را برای غساله های شاغل در شهرداری رشت مطرح کردم که با موافقت شهردار ، از ماه آینده به آنان پرداخت می شود.

مدیر عامل سازمان آرامستان شهرداری رشت نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت های رئیس شورای رشت نسبت به پرسنل این مجموعه اظهار کرد: امیدواریم با نگاه حمایتی ویژه شورا و شهرداری رشت ، به لحاظ مالی شرایط بهتری برای غساله های شاغل در شهرداری رشت فراهم شود.

جواد شهند با تاکید بر اینکه تمام تلاش مجموعه آرامستان شهرداری رشت جلب رضایت مراجعین است افزود: در برخی از مواقع خانواده های افراد متوفی به واسطه اندوه حاکم از فوت عزیزشان ، بد رفتاری هایی نیز انجام داده اند، اما مجموعه سازمان تمام تلاشش را به منظور جلب رضایت و التیام خاطر آنان به کار می گیرد .