دکتر ریماز مسئول بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : کبد این بیمار مرگ مغزی شده به مردی ۵۳ ساله که دچار بیماری سیروز کبدی بود در بیمارستان رازی رشت پیوند زده شد.

این مورد ، سی امین پیوند کبد در بیمارستان رازی رشت و هجدهمین اهدا عضو در گیلان در سال ۱۴۰۰ است.