صفیر گیلان؛این اداره برای فعالیتی که در رشته های فرهنگی و مورد تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و یا مجوز گواهی نامه صادر از مراکز وابسته به این وزارتخانه می باشد پروانه فعالیت مشاغل خانگی صادر می نماید.

به گزارش صفیر گیلان؛بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر فعال سازی مشاغل خانگی حوزه فرهنگ و هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صومعه سرا با هماهنگی اداره تعاون، رفاه و کار امور اجتماعی صومعه سرا آن دسته از مشاغل خانگی که در حوزه فرهنگی و هنری دارای سابقه می باشند و فعالیت دارند حمایت می نماید.
متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش مشاغل خانگی به نشانی mkh.mcls.gov.ir اطلاعات مورد نیاز، قانون، دستورالعمل و فهرست تمامی رشته های مشاغل خانگی مربوط به فرهنگ و هنر را مشاهده و به تفکیک مستقل – تحت پوشش – پشتیبان – ثبت نام کنند.، متقاضیان مشاغل خانگی باید از مهارت و تخصص کافی جهت راه اندازی شغل خانگی مورد نظر برخوردار باشند .
این اداره برای فعالیتی که در رشته های فرهنگی و مورد تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و یا مجوز گواهی نامه صادر از مراکز وابسته به این وزارتخانه می باشد پروانه فعالیت مشاغل خانگی صادر می نماید. افراد واجد شرایط می توانند بعد از ثبت نام در سایت https://g4b.irدرگاه ملی مجوزه های کشور ، جهت کسب اطلاعات بیشتر به کارشناس اشتغال اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صومعه سرا مراجعه نمایند.
** لازم به توضیح است ثبت نام افراد و صدور مجوز به معنای اشتغال قطعی یا فوری یا دریافت وام فرد ثبت نام شده نمی باشد.