به گزارش صفیر گیلان،با حکم دکتر دوستار، محمد صادق رجبی به عنوان مسئول هماهنگ کننده خبرگزاری‌ها و رسانه‌های آیت الله دکتر رئیسی در گیلان منصوب شد،

رجبی تاکنون مسئول رسانه ستاد خیزش‌های مردمی دکتر رئیسی بود که با حکم سردار کاظمی‌پور در گیلان در این سمت مشغول فعالیت است.
سردار کاظمی‌پور با تاکید بر اینکه وحدت بین ستادها رمز موفقیت است با تدابیر صورت گرفته به کلیه نیروهای موثر ستاد خیزش‌های مردمی دستور همکاری موثر با دکتر دوستار، رئیس شورای هماهنگی ستادهای مردمی دکتر رئیسی در گیلان را صادر کرد.
محمد صادق رجبی از فعالان و تئوریسین‌های پرتلاش در فضای مجازی و رسانه می‌باشد.
لازم به ذکر است عامل مطلوب این وحدت توسط دکتر دوستار هم مثال زدنی و موثر بوده است.
سردار حاج مهدی کاظمی‌پور تا به امروز یکی از فعال‌ترین ستادهای مردمی دکتر رئیسی در گیلان را راه اندازی و مدیریت نموده است.