صفیرگیلان/بر اساس ارزیابی های ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ، مخابرات منطقه گیلان در بین دستگاه های اجرایی استان عنوان دستگاه برتر در زمینه فریضتین امر به معروف و نهی از منکر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان، : در بین دستگاه های اجرایی استان، ده دستگاه به عنوان برتر دست یافته اند که مخابرات منطقه گیلان جزو رتبه های برتر معرفی و مهندس یداله حسنی بعنوان رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر مخابرات منطقه گیلان ، از سوی حجت الاسلام والمسلمین دکتر طاهری آکری دبیرکل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور مورد تقدیر قرار گرفت .