صفیر گیلان/با صدور حکمی از سوی نماینده عالی دولت در گیلان؛ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان منصوب و معرفی شد.

اختصاصی/صفیر گیلان؛ با صدور حکمی از سوی دکتر اسدالله عباسی نماینده عالی دولت در گیلان؛ مهدی جعفری بعنوان مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان منصوب و معرفی شد.

پیش از این، مهدی مهرجو سرپرستی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان را عهده دار بود.