به گزارش صفیر گیلان؛مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان و مراسم شهادت امام علی (ع) در گلزار شهدای رشت برگزار شد./عکس حمید علیپور                 

به گزارش صفیر گیلان؛مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان و مراسم شهادت امام علی (ع) در گلزار شهدای رشت برگزار شد./عکس حمید علیپور

photo_2017-06-11_20-59-28 photo_2017-06-11_21-15-10 photo_2017-06-11_20-59-22

photo_2017-06-11_20-59-17

 photo_2017-06-11_20-59-06photo_2017-06-11_20-59-01    photo_2017-06-11_20-59-06

photo_2017-06-11_20-59-01photo_2017-06-11_20-58-51photo_2017-06-11_20-58-45 photo_2017-06-11_20-58-39 photo_2017-06-11_20-58-33 photo_2017-06-11_20-58-27photo_2017-06-11_20-58-19 photo_2017-06-11_20-57-57 photo_2017-06-11_20-57-51 photo_2017-06-11_20-57-46 photo_2017-06-11_20-57-40photo_2017-06-11_20-59-11