به گزارش صفیر گیلان ؛مراسم جهانی” ساعت زمین “در میدان شهدای ذهاب در بافت فرهنگی تاریخی مرکزی شهررشت و با همت روابط عمومی شهرداری رشت و با مشارکت موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما  برگزار شد. مراسم ساعت زمین رویدادی بین المللی است که در آخرین شنبه ماه مارس به منظور فرهنگ سازی برای حفاظت از […]

به گزارش صفیر گیلان ؛مراسم جهانی” ساعت زمین “در میدان شهدای ذهاب در بافت فرهنگی تاریخی مرکزی شهررشت و با همت روابط عمومی شهرداری رشت و با مشارکت موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما  برگزار شد.

مراسم ساعت زمین رویدادی بین المللی است که در آخرین شنبه ماه مارس به منظور فرهنگ سازی برای حفاظت از کره زمین و کاهش مصرف سوخت های فسیلی برگزار شد.

در این مراسم برنامه خاموش کردن چراغ های اصلی بین ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی انجام می شود.
سال گذشته صدها میلیون نفر در ۱۲۸ کشور جهان در این مراسم شرکت کردند و موجب شدند یکی از پر مشارکت ترین برنامه های آگاهی رسانی جمعی در جهان به مرحله اجرا گذاشته شود .

امسال نیز این برنامه مقابل ساختمان قدیمی شهرداری رشت توسط روابط عمومی شهرداری رشت و با مشارکت موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما و با حضور رضا رسولی و رضا موسوی روزان اعضای شورای شهر رشت و برخی از مدیران شهرداری و با پخش مستقیم برنامه «موج جوونی» از رادیو جوان در کنار شهروندان رشتی برگزار شد.