صفیر گیلان ، هم زمان با هفته منابع طبیعی مراسم روز درختکاری در پارک ساحلی فاز تجارت و گردشگری منطقه، با حضور مدیرعامل سازمان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان برگزار شد

صفیر گیلان/ هم زمان با هفته منابع طبیعی مراسم روز درختکاری در پارک ساحلی فاز تجارت و گردشگری منطقه، با حضور مدیرعامل سازمان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان برگزار شد.

بنابراین گزارش، این مراسم با هدف نهادینه کردن فرهنگ درختکاری و حفظ منابع طبیعی که از ارزشمندترین سرمایه های جامعه است و همچنین در جهت تحقق بیان مقام معظم رهبری مبنی بر “هر ایرانی یک درخت” صورت گرفت .