صفیر گیلان؛طی صدور حکمی از طرف مصطفی سالاری  «مرتضی عاطفی»  به‌عنوان مدیرکل روابط عمومی  و تشریفات استانداری گیلان منصوب شد. عاطفی که از مدیران بومی و جوان استان است، مدیرعاملی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت، مدیریت سازمان پسماند شهرداری رشت و مدیریت شهرداری منطقه ۲ این شهر را در کارنامه کاری خود دارد.  

صفیر گیلان؛طی صدور حکمی از طرف مصطفی سالاری  «مرتضی عاطفی»  به‌عنوان مدیرکل روابط عمومی  و تشریفات استانداری گیلان منصوب شد.

عاطفی که از مدیران بومی و جوان استان است، مدیرعاملی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت، مدیریت سازمان پسماند شهرداری رشت و مدیریت شهرداری منطقه ۲ این شهر را در کارنامه کاری خود دارد.