صفیر گیلان/زلیخاصفری راسته کناری؛حضور پرشور مردم فومن در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخ کوبنده به دشمنان انقلاب بود مردم ولایت مدار فومن امروز با حضور پر شور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر پاسخ کوبنده به دشمنان انقلاب و اسلام دادند و راهپیمایی تماشایی را برگزار کردند. پیر زنان و پیر مردان ، جوانان و […]

صفیر گیلان/زلیخاصفری راسته کناری؛حضور پرشور مردم فومن در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخ کوبنده به دشمنان انقلاب بود

مردم ولایت مدار فومن امروز با حضور پر شور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر پاسخ کوبنده به دشمنان انقلاب و اسلام دادند و راهپیمایی تماشایی را برگزار کردند.

پیر زنان و پیر مردان ، جوانان و نیز خانواده معظم شهدا همراه با مسئولان ادارات و نهادها بار دیگر حماسه ی نو خلق کردند.

تجمع بزرگ مردم فومن در میدان شهر و در میان رنگها و پرچم ها  که به همت هیات رزمندگان اسلام و شهرداری فومن مزیین شده بود تجدید میثاقی دوباره با رهبری و ولایت بود.

 

IMG_2847

photo_2018-02-11_01-29-14 photo_2018-02-11_01-23-56 photo_2018-02-11_01-24-02 photo_2018-02-11_01-24-08 photo_2018-02-11_01-24-11 photo_2018-02-11_01-24-18 photo_2018-02-11_01-24-34 photo_2018-02-11_01-24-39 photo_2018-02-11_01-25-34 photo_2018-02-11_01-25-40 photo_2018-02-11_01-25-45 photo_2018-02-11_01-25-30 photo_2018-02-11_01-24-29 photo_2018-02-11_01-25-50 photo_2018-02-11_01-25-54 photo_2018-02-11_01-26-03 photo_2018-02-11_01-26-11 photo_2018-02-11_01-26-19 photo_2018-02-11_01-26-27 photo_2018-02-11_01-26-38 photo_2018-02-11_01-26-51 photo_2018-02-11_01-26-55 photo_2018-02-11_01-27-18 photo_2018-02-11_01-27-00 photo_2018-02-11_01-27-32 photo_2018-02-11_01-27-25 photo_2018-02-11_01-27-41 photo_2018-02-11_01-27-46 photo_2018-02-11_01-27-50 photo_2018-02-11_01-28-03 photo_2018-02-11_01-27-58 photo_2018-02-11_01-28-07 photo_2018-02-11_01-28-15 photo_2018-02-11_01-28-43 photo_2018-02-11_01-28-37 photo_2018-02-11_01-28-49 photo_2018-02-11_01-29-14 photo_2018-02-11_01-29-06 photo_2018-02-11_01-29-35 photo_2018-02-11_01-29-22 photo_2018-02-11_01-29-45 photo_2018-02-11_01-29-39 photo_2018-02-11_01-35-48 photo_2018-02-11_01-35-42