فرماندار شهرستان فومن در دیدار با کارکنان فرمانداری، بر تعهد سازمانی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان ، فرامرز مرجانی فرماندار فومن در جلسه ای با حضور کارکنان فرمانداری شهرستان، مسائل شغلی و حرفه ای را مورد توجه قرار داد.

در این جلسه که به هماهنگی و رفع مسائل مربوط به مکاتبات اداری، سلسله مراتب، تکریم ارباب رجوع و مسائل مرتبط با خدمات رسانی به مردم اختصاص داشت، مرجانی خواستار اهتمام کارکنان فرمانداری در انجام وظیفه به نحو احسن شد.

فرماندار شهرستان فومن با تاکید بر لزوم رعایت قوانین و حفظ سلامت اداری، به این امر پرداخت که فعالیت در فرمانداری فرصتی برای رفع مشکلات، جلب رضایت مردم و ارتقای خدمات رسانی در راستای آبادانی کشور است.