مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از کلید خوردن تاریخ شفاهی دانشگاه خبر داد

یکی از اقدامات مهمی که با موافقت و تاکید ریاست محترم دانشگاه به منظور حفظ دستاوردهای حوزه سلامت انجام می‌ شود، استفاده از تاریخ شفاهی است، در این راستا روابط عمومی دانشگاه در نظر دارد که این تاریخ شفاهی را مکمل این اسناد قرار دهد.

وی افزود: بخشی از این تاریخ به افتخارات و تلاشهای روسای محترم پیشین دانشگاه اختصاص دارد تا به عنوان گنجینه ای ارزشمند در کتاب تاریخ شفاهی حوزه سلامت استان گیلان گنجانده شود.

مدیر روابط عمومی یادآور شد: در این راستا ، مستند تاریخ شفاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با ضبط خاطرات روسای پیشین دانشگاه از روز پنجشنبه ۴خردادماه، کلید می خورد.