زنگ خطر مصرف گاز به صدا درآمد؛ مصرف گازطبیعی در استان‌های شمالی کشور به مرز هشدار رسید

وی ادامه داد: در حال حاضر، طی چند روز اخیر، استان‌های تهران، قم و البرز با حدود ۱۶۰ و مازندران با ۴۳ میلیون مترمکعب در روز رکورد جدیدی در مصرف گاز ثبت نموده اند.

مدیر دیسپچینگ ملی گاز در پایان، با بیان این‌که شبکه گاز در تمامی استان‌ها پایدار است، یادآور شد: برای حفظ این پایداری علی الخصوص در مناطق شمالی کشور، ضروری است هموطنان مدیریت مصرف گاز را جدی بگیرند.